नेपाल पत्रकार महासंघको आर्थिक विवरण छिट्टै अनलाइनमा राखिनेछ !